вівторок, 26 вересня 2023 р.

Міністерство освіти і науки України  продовжує оновлювати професійно-технічну освіту, впроваджуючи державні стандарти з конкретних робітничих професій на модульно-компетентнісній основі. 

Модульно-компетентнісний підхід – це комплексний підхід побудови змісту навчання з конкретної професії, зорієнтований на набуття необхідних знань, умінь і навичок для праці.

Навчальний модуль – це логічно завершена складова ДСПТО, яка базується на окремій одиниці професійного стандарту, містить навчальний матеріал, необхідний для досягнення професійних і ключових компетентностей та належить до певного рівня кваліфікації. Засвоєння навчального модуля може підтверджуватися відповідним документом (сертифікат, посвідчення, свідоцтво).

Затверджені державні стандарти запроваджуються у професійно-технічних навчальних закладах незалежно від форм власності та підпорядкування, на підприємствах, в установах, організаціях, що здійснюють або забезпечують підготовку кваліфікованих робітників.


Чим відрізняються освітні стандарти на компетентнісній основі?
  • відсутні типові навчальні плани і типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання;
  • перелік навчальних предметів визначається навчальними закладами спільно з роботодавцями;
  • робочі навчальні програми розробляються навчальним закладом спільно з підприємствами-замовниками робітничих кадрів та погоджуються з регіональними органами освіти;
  • навчальний матеріал поділено на модулі.

пʼятниця, 15 вересня 2023 р.

 МОН оприлюднена візія майбутнього освіти і науки

   Міністерством освіти і науки оприлюднена візія майбутнього освіти і науки, що відображає цілі і принципи розвитку.

Планується, що візія допоможе створити освітню систему, яка відповідатиме потребам та запитам народу України, враховуватиме виклики і використовуватиме наші можливості.

Документ визначає завдання, до яких буде прагнути МОН, реалізуючи освітню реформу в країні.

Зокрема, візія передбачає створення гідних умов праці, справедливу оплату, нову парадигму навчання та особистісного розвитку, підтримку ментального здоров'я для освітян та науковців.

Свободу вибору, широкі можливості для самореалізації, безпеку, сучасний простір для навчання та розвитку, високу якість освіти і безбар'єрність для дітей.

А також створення освіти, яка гарантуватиме безперервність навчання впродовж життя, можливість здобути нові кваліфікації та змінити професійний шлях для дорослих.

Окрім того, документом запропоновані стратегічні та операційні цілі для кожної сфери освіти і науки, які поки є першим наближенням і потребують спільного опрацювання.

Очікується, що наступним кроком для реалізації візії освіти і науки стане розроблення відповідної Національної стратегії.

У МОН наголошують, що наразі необхідно пріоритезувати актуальні проблеми, узагальнити цілі та розробити конкретний план дій, який буде містити кроки з упровадження змін у школах, університетах, інших закладах освіти і наукових установах.

Зазначається, що цей план повинен бути реалістичним, масштабованим та орієнтованим на результат.

Документ також містить стратегічні та операційні цілі дошкільної, середньої, позашкільної, професійної, вищої освіти, а також української науки, до обговорення яких запрошується широка громадськість.