Атестація педагогічних працівників

   Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.
    Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.
     Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об'єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.
      Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України «Про освіту» педагогічні працівники підлягають атестації. За результатами атестації визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються категорії, педагогічні звання. 
Типове положення про атестацію
Зміни до Типового положення про атестацію

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІВ 2020-2021 Н.Р.
  30 березня 2021 року відбулося підсумкове засідання атестаційної комісії ДПТНЗ «Красилівський професійний ліцей», під час якого було заслухано творчі звіти педагогів, які атестувалися. За результатами таємного голосування членів атестаційної комісії, встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії» викладачу математики та інформатики Коваленко Н.М., а також одноголосно прийнято рішення порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІІ рівня Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації про встановлення кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» - викладачу англійської мови, Гафінець Н.М., та викладачу природничих наук, Крехтяк С.В..                              

Вітаємо усіх педагогічних працівників з успішним проходженням атестації!   

Немає коментарів:

Дописати коментар