Видавнича діяльність

   Видавнича діяльність педагогічних працівників посідає особливе місце в системі формування професійної компетентності.

  Завдання методичної служби ліцею полягає в подальшому стимулюванні мотивації до публікації педагогів, розкриття їх педагогічного потенціалу, зростання їхньої професійної компетентності.

    Професійна підготовка педагогів не може обмежуватися тільки оволодінням фахових знань, умінь та навичок. Виконуючи професійні функції, педагоги аналізують, синтезують і відповідно продукують новітню наукову інформацію.

    Тому дискусія про те, чи потрібно в процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснювати видавничу діяльність, є безпідставною. Адже стаття або тези, реферат чи методичні рекомендації, посібник чи підручник є інформаційним джерелом. Саме через ці та інші види неперіодичних і періодичних видань педагогічний працівник зарекомендовує себе як фахівець, компетентноспроможний на ринку праці.

   Видавнича діяльність ДПТНЗ "Красилівський професійний ліцей" 

педагогічних працівників:

- Маланчак Л.І. - викладач п/т підготовки з професії "Кухар" - навчально-наочний посібник «Сучасне обладнання громадського харчування. Пароконвенційні печі» 

- Маланчак Л.І. - викладач п/т підготовки з професії "Кухар" - опорні конспекти з тем: "Механічне обладнання" та "Торгово-технологічне та допоміжне обладнання" з предмету "Обладнання підприємств громадського харчування"
- Паламар К.Г. - викладач п/т підготовки з професії "Слюсар-ремонтник; слюсар з ремонту колісних траспортних засобів" - створення Електронного навчального посібника «СРКТЗ-1-2 «Участь у ремонті і технічному обслуговуванні вантажних та легкових автомобілів (крім спеціальних і дизельних), мікроавтобусів, автобусів, причепів, напівпричепів і мотоциклів»

- Ткачик О.П. - майстер в/н з професії "Штукатур; лицювальник-плиточник; маляр" - Збірник тестових завдань для визначення рівня навчальних досягнень учнів з предмету «Технологія штукатурних робіт"- Склонна О.Ф. - викладач фізики - Кінематика. Посібник для учнів. Опорні конспекти. Картки-завдання. Розв’язки до карток-завдань 


- Бровчук Л.І. - викладач української мови - методичні рекомендації «Лінгвістичні ігри з української мови для учнів ЗП(ПТ)О»

Бровчук Л.І. - викладач української мови - методичні рекомендації «Сучасний урок: підготовка, проведення та самоаналіз»
Паламар К.Г. - викладач п/т підготовки з професії "Слюсар-ремонтник; слюсар з ремонту колісних траспортних засобів" -    схвалено до використання у ЗП(ПТО) електронний дидактичний комплекс з предмета «Основи слюсарної справи» /витяг з протоколу №1 від 7 березня 2023р./
-   Вдовиченко В.С. – схвалено до використання у ЗП(ПТО) електронний дидактичний комплекс з предмета «Охорона праці» /витяг з протоколу №1 від 7 березня 2023р./
 Коваленко Н.М. , викладачка загальноосвітньої підготовки, підготувала електронний посібник 

і стала учасницею  
обласного конкурсу на кращий освітній контент у ЗП(ПТО) з предмета «Математика»,   який  був  проведений з 1 грудня 2022р.  по 15  березня 2023 року.Друковані роботи педагогічних працівників у періодичних та фахових видання:

- Бровчук Л.І., заступник директора з навчально-виробничої роботи - стаття "Функціонування маркетингової служби у ДПТНЗ "Красилівський професійний ліцей", Науково-методичний вісник "Професійна освіта" №1-2 (46-47), 2016 р.

- Склонна О.Ф., викладач фізики - стаття "Кейс-вправи на уроках фізики", Науково-методичний вісник "Професійна освіта" №1-2 (48-49), 2017 р.

- Пташка Ю.Л., викладач інформатики - стаття "Використання активних методів навчання на уроках інформатики", Науково-методичний вісник "Професійна освіта" №1-2 (48-49), 2017 р.

- Маланчак Л.І., директор - стаття "Професійна освіта України: сучасне та майбутнє", Всеукраїнський журнал «Стратегія розвитку», 2019 р. та Науково-методичний вісник "Професійна освіта" №1-2 (52-53), 2019 р.

Бровчук Л.І., заступник директора з навчально-виробничої роботи, Тимощук О.М., методист - стаття "Модель ліцею сталого розвитку", Науково-методичний вісник "Професійна освіта" №1-2 (52-53), 2019 р.

Бровчук Л.І., заступник директора з навчально-виробничої роботи, Тимощук О.М., методист - стаття «Освіта для сталого розвитку як інноваційна форма організації освітнього простору», збірник Х Міжнародної науково-практичної конференції «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи»

Тимощук О.М., методист - стаття "Професійні навички педагогів ХХІ століття", Науково-методичний вісник "Професійна освіта" №1-2 (52-53), 2019 р.

- Волинець Т.В., практичний психолог - стаття "Профілактика девіантної поведінки", збірник Четвертої щорічної обласної науково-практичної конференції «Шкільна освіта Хмельниччини: психолого-педагогічний супровід модернізацій-них процесів», 2019 р.

Тимощук О.М., методист - стаття "Система роботи з молодими педагогами", Науково-методичний вісник "Професійна освіта" №1-2 (54-55), 2020 р.

Гафінець Н.М., викладач англійської мови - стаття "Ефективне впровадження мобільного навчання на уроках англійської мови", Науково-методичний вісник "Професійна освіта" №1-2 (54-55), 2020 р.

Крехтяк С.В., викладач природничих наук - стаття "Елементи STEM- навчання  в ЗП(ПТ)О на уроках природничих наук як механізм формування успішної особистості", Науково-методичний вісник "Професійна освіта" №1-2 (54-55), 2020 р.

- Маланчак Л.І., Прончук О.А., директор, методист - стаття  "ДПТНЗ « Красилівський професійний ліцей»: від філії до навчального закладу сучасного типу". / науково – методичний вісник «Професійна освіта», №1-2(56-57)/2021р.

 Маланчак Л.І., директор,  - стаття "Філософія розвитку професійного ліцею". / науково – методичний вісник «Професійна освіта», №1(94)  2022р., січень – лютий - березень/.

 - Прончук О.А., методист - тези «ДПТНЗ «Красилівський професійний ліцей»: формування сучасного освітнього простору» XI Міжнародна науково-практична конференція "Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи" , 2021р.

 - Прончук О.А., методист - тези «Формувальне оцінювання –інструмент переходу від змагання та конкуренції до співпраці в навчальному  процесі». Всеукраїнська наук.-практична конференція “Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України - 2022”

Склонна О.Ф.,  викладачка природничих наук- стаття "STEM-освіта  на уроках природничих наук " /з досвіду роботи /, науково-методичний вісник «Професійна освіта», 2023р. 

- Тробюк Н.С., - викладачка української літератури - стаття " Технологія візуалізації на уроках української літератури", науково-методичний вісник «Професійна освіта», 2023р. 

- Долинна В.В., - майстер виробничого навчання - стаття "Кейс-технологія- поєднання теорії з практикою, знання з компетенціями", науково-методичний вісник «Професійна освіта», 2023р. 

- Ратушний С.Д., - майстер виробничого навчання - тези " Інформаційно-цифрова компетентність як важлива складова професійного зростання педагога"Всеукраїнська науково-практична  конференція "МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ - 2023Немає коментарів:

Дописати коментар