Система роботи методичної служби


   Методична робота в ліцеї здійснюється згідно з Положенням про методичну роботу в ДПТНЗ "Красилівський професійний ліцей".
  Тимощук Оксана Михайлівна очолює методичну службу ліцею з 2009 року.
  Діяльність педагогічного колективу  ДПТНЗ "Красилівський професійний ліцей" спрямована на реалізацію вимог Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», Державної національної програми «Освіта», Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2016-2020 рр.», наказів Міністерства освіти і науки, «Регіональної програми підготовки кваліфікованих робітників».
    Здійснюється методична робота у ліцеї за єдиним планом, який складається на навчальний рік. Плани роботи педагогічної ради, інструктивно-методичних нарад узгоджені з планами роботи методичних комісій, з перспективним планом роботи педагогічного колективу закладу освіти. План методичної роботи на навчальний рік розробляється методистом, обговорюється на педагогічній раді та затверджується директором ліцею.

    В умовах інформатизції освіти в діяльності методиста ліцею, поряд із традиційними функціями, з’явилась необхівність виконання нових:
– відслідковування появи нових інформаційних Інтернет – ресурсів;
– консультування з питань методик навчання з використанням ІКТ.
  Стрімкий розвиток технологій вимагає від викладачів та майстрів виробничого навчання в системі професійної освіти досконаліших форм і методів проведення уроків як теоретичної, так і практичної підготовки. Вимоги до педагога підвищуються, а найважливішим засобом підвищення педагогічної майстерності педпрацівників є методична робота.

     Структура методичної роботи забезпечує функціонування, удосконалення та розвиток з метою підготовки висококваліфікованих фахівців, надає можливість здійснювати неперервну освіту, готувати фахівців, адаптованих до життя в нових умовах ринкових відносин, що дасть можливість їм адаптуватися до швидкої зміни на ринку праці, здійснювати перенавчання незайнятого населення, можливість отримувати додаткову професію, підвищувати свій професійний рівень.

    Методична робота з педагогічними кадрами спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовку викладачів і майстрів до роботи в нових умовах, залучення до науково-дослідницької, експериментальної діяльності із запровадженням інноваційних технологій у навчально-виховний процес, створення інформаційного освітнього простору.

Основні принципи роботи:


 
Сучасна дійсність ставить перед педагогом завдання поновлення і поповнення своїх знань по широкому колу питань, які в сукупності повинні стати змістом навчально-методичної роботи. Тому завданнями методичної роботи є:


Основними джерелами визначення цілей методичної роботи є:

  • сучасні вимоги до педагогічного працівника та рівень його професійної компетентності;
  • стан освітнього процесу та його результатів;
  • стан методичної роботи у навчальному закладі.

До основних форм методичної роботи відносяться:

1.Колективні форми методичної роботи


2. Індивідуальні форми методичної роботи

Немає коментарів:

Дописати коментар