Методичний кабінет

     Методичний кабінет – центр навчальної, науково-методичної роботи з інженерно-педагогічними працівниками ліцею.

    Мета методичного кабінету – сприяти впровадженню науково-педагогічних знань, нових досягнень у галузі навчання та виховання учнівської молоді.

  У методичному кабінеті створені необхідні умови для підготовки викладачів, майстрів виробничого навчання до уроків, позаурочних заходів, є необхідна методична література, комп’ютер з підключенням до центрального серверу навчального закладу, що дає можливість педагогічним працівникам користуватися необхідними матеріалами, розміщеними в мережах Internet.

  Багаторічна робота, напрацьований матеріал систематизовано в методичному кабінеті: є каталог матеріалів педагогічних працівників, що дає можливість прослідковувати систему роботи, спрямовувати діяльність колективу за єдиною методичною проблемою.

Інформаційно-освітній простір

   В ліцеї функціонує сайт, де є можливість прямого доступу на сайти МОН України, Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України та ін.

Робота методичного кабінету

   На базі методичного кабінету ведеться індивідуальна і колективна методична робота, надається консультативна допомога педагогічним працівникам.

   Керівництво й педагогічний колектив ліцею перебувають у постійному творчому пошуку продуктивних шляхів розв’язання різноманітних педагогічних проблем, нестандартних підходів до організації  методичної роботи.  Структура методичної роботи ліцею забезпечує функціонування, удосконалення та розвиток з метою підготовки висококваліфікованих фахівців, надає можливість здійснювати неперервну освіту, готувати фахівців, адаптованих до життя в нових умовах ринкових відносин, що дасть можливість їм адаптуватися до швидкої зміни на ринку праці, здійснювати перенавчання незайнятого населення, можливість отримати додаткову професію, підвищувати свій професійний рівень.

                                      План роботи методичного кабінету на 2021-2022 н.р.

                                      План роботи методичного кабінету на 2020-2021 н.р.

                   План роботи методичного кабінету на 2022-2023 н.р.


Немає коментарів:

Дописати коментар