Робота над єдиною методичною проблемою

      Кожний педагогічний колектив повинен обрати оптимальний (за змістом і формою) варіант науково-методичної роботи, виходячи з директивних і нормативних документів, перспектив розвитку навчального закладу, умов і специфіки її роботи, стану навчально-виховного процесу та окремих напрямів діяльності, враховуючи якісний склад педагогічних кадрів, традиції колективу, його запити та інтереси.

Для досягнення значних результатів під час роботи над науково-методичною проблемою, необхідно забезпечити виконання ряду умов:

• обрана проблема повинна бути актуальною саме для даного закладу освіти, в даний момент, відповідати її особливостям;

• проблема має бути актуальною для конкретного колективу викладачів та співзвучною сучасним педагогічним ідеям;

• проблема має бути комплексною, охоплювати як навчальну, так і виховну роботу;

• програму роботи над проблемою має складати колегіально весь педагогічний колектив, усі педагоги мають взяти участь в її реалізації;

• має бути діалектичний зв’язок єдиної науково-методичної проблеми з проблемами, над вирішенням яких працюють педагогічні колективи області;

• проблема має пронизувати всі ділянки методичної роботи;

• однією з умов ефективного вирішення проблеми є тематична самоосвіта викладачів;

• у закладі освіти потрібно виробити систему традицій, технологій, спрямованих на вирішення проблеми;

• у ході роботи над проблемою слід постійно здійснювати аналіз проміжних результатів.

Основні критерії вибору проблеми:

• Рівень готовності педагогічного колективу;

• Наявність позитивної мотивації основної маси педагогів, і, в першу чергу, адміністрації закладу;

• Можливість отримати наукову допомогу та підтримку, наукове керівництво та консультування;

• Потреби, пов’язані з практичною діяльністю ЗП(ПТ)О, зокрема організацією навчально-виховного процесу.

• Наявність певної матеріальної бази, потрібної для реалізації нових ідей.

Методична  проблема, над якою працює творчий педагогічний колектив

ДПТНЗ «Красилівський професійний ліцей»:

«Новітні інформаційно-комунікаційні технології як важливий ресурс

підвищення якості навчально-виробничого процесу»

 - рік обрання: 2018 р.

етапи дослідження

Немає коментарів:

Дописати коментар