Самоосвіта педагогів

    Створення ефективної системи самоосвіти педагогічних працівників – це одне з найголовніших завдань методичної роботи у закладі освіти. Самоосвіта є основною формою підвищення педагогічної компетентності, яка складається з удосконалення знань та узагальнення педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої самоосвітньої роботи. Шляхом досконалої організації самоосвітньої діяльності постійно удосконалюється професійна майстерність викладача і, як наслідок, формується авторитет педагога серед учнів, батьків, колег. Творчо працюючий педагог сам створює свій особистий імідж.

  З метою організації самоосвіти кожному педагогічному працівнику пропонується скласти індивідуальний план самоосвіти зі своєї методичної проблеми. Звертається увага педпрацівників на те, що, заповнюючи зошит самоосвіти, вони повинні зрозуміти, що це потрібно не будь-кому, а саме їм. Завдяки цьому вони бачать свій розвиток, тому підходять до цього процесу виважено та з відповідальністю.

  Для забезпечення права педагогічних працівників на підвищення кваліфікації у ліцеї складено перспективний план КПК педагогічних працівників. На його основі на навчальний рік складається план курсової перепідготовки та стажування.

    Всі події, що відбуваються у навчальному закладі, методичні матеріали, планування всієї методичної служби висвітлюються на сайті ліцею https://www.dptnzlicey.info/novini-1.

  Результатом,  методичним продуктом роботи з педагогічними працівниками є матеріали їхнього педагогічного досвіду з конкретної проблеми (методичні розробки, портфоліо, доповіді, посібники).  Якщо проаналізувати якість матеріалів педагогічного досвіду в методичному кабінеті, то можна зробити висновок: вони не завжди відповідають вимогам, оскільки  за своєю суттю не є чимось новим, не відрізняються  від масового.

Специфіка освіти як елемента соціальної сфери полягає у випереджаючому характері його змін. У силу цього професійні проблеми педагогів не можуть бути розглянуті у відриві від тих перетворень, які відбуваються нині в суспільстві, в освіті. Як показує історичний досвід, інноваційні процеси – необхідна й обов’язкова умова розвитку як педагогічної науки, так педагогічної практики. У зв’язку з цим процес підготовки майбутнього викладача має бути спрямований на підготовку педагога, здатного до творчості, що володіє сучасними педагогічними технологіями.

Практика впровадження різноманітних форм методичної роботи показує, що саме у творчих педагогів, які використовують у своїй роботі досягнення науки і передовий досвід, як результат – їх особисті досягнення та високі показники у теоретичному та професійному навчанні учнів.

Отже, зміни, що відбуваються в економіці та суспільному житті України вимагають більш якісної підготовки учнів, яка значною мірою залежить від ефективності навчання, тому на перший план виступає активізація пізнавальної діяльності учнів, впровадження в процес викладання сучасних педагогічних і виробничих технологій.

Поставлене завдання передбачає роботу над педагогічним проектуванням процесу навчання, оволодінням викладачами та майстрами виробничого навчання інноваційними формами й методами навчання, вирішенням питань комплексно-методичного забезпечення предметів та професій, змістовністю виховної роботи, професійною спрямованістю процесу навчання. Реалізація поставлених цілей передбачає і удосконалення педагогічної майстерності та творчості викладача та майстра виробничого навчання, підвищення їх методичного рівня.

Відтак центром усієї методичної роботи в ліцеї є методична служба – основний компонент підвищення професійної кваліфікації усього складу педагогічних працівників, важлива ланка в системі їх безперервної освіти та самоосвіти, один із засобів управління освітнім процесом.

Одним із показників позитивного ставлення викладачів і майстрів виробничого навчання до методичної роботи є активна участь у різноманітних оглядах, конкурсах. Щорічно педагоги нашого ліцею беруть активну участь в обласній виставці матеріалів комплексно-методичного забезпечення професійної підготовки "Педагогічні ідеї та знахідки", у 2021 році наші педагоги отримали призові місця, а саме:

- викладач професійно-теоретичної підготовки з професії "Кухар" - Маланчак Леся Іванівна, диплом І ступеня;

- викладач професійно-теоретичної підготовки з професії "Штукатур" - Ткачик Ольга Петрівна, диплом ІІІ ступеня;

- викладач професійно-теоретичної підготовки з професії "Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів" - Паламар Катерина Георгіївна,  диплом ІІІ ступеня.

Їх результативність свідчить про те, як розвивається творчий потенціал педагогів, підвищується професійна майстерність, направлена перш за все на підготовку сучасного кваліфікованого робітника і формування духовно розвиненої особистості.

Зошит самоосвіти

Немає коментарів:

Дописати коментар