Кращий педагогічний досвід

 

У ДПТНЗ «Красилівський професійний ліцей» щороку з’являються нові ідеї та родзинки розвитку напрямків діяльності професійної освіти, які підлягають вивченню, узагальненню та упровадженню.  Методичною службою розроблено Положення про виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду роботи педагогічних працівників ДПТНЗ «Красилівський професійний ліцей», згідно якого виявляється, вивчається, узагальнюється та поширюється передовий педагогічний досвід викладачів та майстрів виробничого навчання. За клопотанням методичної комісії відповідного напрямку, адміністрація ліцею видає наказ «Про вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду», затверджує план роботи, вивчає систему роботи кожного педагогічного працівника, заслуховує творчі звіти.

Для фіксації здобутків передової практики та кращих практичних знахідок складений анотований інформаційний каталог передового педагогічного досвіду педпрацівників ДПТНЗ «Красилівський професійний ліцей» на основі відвіданих відкритих уроків, спостережень за педагогічної діяльністю, вивчення документації, діагностування викладачів та майстрів в/н за розгорнутою схемою опису передового педагогічного досвіду. Методичні розробки та рекомендації, методичні посібники дають можливість успішно впроваджувати на уроках інноваційні технології, різні форми і методи роботи з метою розвитку розумової і пізнавальної активності, творчого потенціалу учнів, сприяють підвищенню фахової компетентності педагогів.

Кращий досвід педагогів, творчі здобутки педагогічного колективу широко пропагуються у ліцеї шляхом традиційних дидактичних виставок-презентацій, які проводяться наприкінці навчального року. Тут можна побачити систему роботи досвідчених викладачів над комплексно-методичним забезпеченням предмета, нові напрацювання, досягнення, методичні розробки, зразки відкритих уроків, виховних годин, розробки дидактичних ігор, тестові завдання різного рівня складності, опорні конспекти тощо.

У січні 2021 році директор ліцею, Леся Маланчак, на Всеукраїнському заході з обміну досвідом щодо написання та успішної реалізації проєктів ділилася власним багаторічним досвідом, практичні поради якого допоможуть колегам у даному напрямку.

У лютому 2021 року викладач англійської мови, Наталія Гафінець, взяла участь у Всеукраїнському методичному марафоні «STEM: інноваційні можливості реформування системи освіти у ЗП(ПТ)О», під час якого поділилася власним досвідом роботи щодо ефективного впровадження мобільного навчання на уроках англійської мови в ДПТНЗ «Красилівський професійний ліцей». Наталія Миколаївна окреслила можливості та ефективне використання мобільних гаджетів під час освітнього процесу, визначила найбільш поширені програмно-інструментальні платформи для роботи з ними, виокремила переваги та недоліки мобільного навчання. Підсумовуючи свій виступ, наголосила, що можливості мобільного телефону, Інтернет-ресурсів можуть значно покращити рівень викладання англійської мови, збільшити мотивацію до вивчення предмету, показати учням можливості застосування власних гаджетів для освіти. Здобутий досвід з використання запропонованих технологій, показав їх доцільність та ефективність у сучасній реальній освітній практиці.У червні 2021 року методист, Тимощук О.М., взяла участь у засіданні науково-методичної ради в режимі онлайн з теми «Результати реалізації у закладах професійної (професійно-технічної) освіти області проєктів регіонального розвитку» як доповідач, презентуючи результати реалізації проєкту «Створення багатопрофільного регіонального Центру професійної освіти».


Анотований каталог перспективного педагогічного досвіду

 

І.Передовий педагогічний досвід викладачів загальноосвітньої підготовки

 

Тема досвіду: «Нетрадиційні форми проведення уроків української літератури»

Об’єкт досвіду: дані про автора досвіду:


-          Бровчук Леся Іванівна

-          дата народження: 24.04.1976 р.

-          освіта: вища

-          посада: викладач

-          предмет, який викладає (професія, яку веде): українська мова та література

-          педагогічний стаж: 21 р.

-          рік попередньої атестації: 2020 р.

-          кваліфікаційна категорія (тарифний розряд), педзвання: вища кваліфікаційна категорія, «викладач-методист»

Адреса досвіду: Державний професійно-технічний навчальний заклад «Красилівський професійний ліцей»

Роки вивчення: 2015-2018 рр..

Рік оформлення досвіду: 2018 р.

Актуалізація досвіду. Життя суспільства і людини в ньому — це вічна наука, що так стрімко змінюється. І саме сьогодні, в період реформ, роль викладача у навчально-виховному процесі, у житті нашої держави і в житті кожного учня повинна бути переосмислена.

Наше сьогодення змінило мислення і уявлення сучасного випускника професійно-технічного навчального закладу. Стало зрозумілим, що кваліфікованого робітника цінують передусім за його індивідуальність, унікальність ідей та професійних рішень. Тому вимоги сьогодення постають перед викладачем сучасного професійно-технічного навчального закладу, який повинен дати не просто суму знань, а сформувати життєву компетентність учнів, які завдяки навчанню будуть жити і діяти, керуючись знаннями, досвідом, цінностями.

Сучасний педагог повинен володіти такими педагогічними технологіями, які б допомогли зробити процес навчання цікавим, різноманітним та ефективним. Це методичне дослідження доводить, що саме нетрадиційні форми проведення уроків української літератури в своїй основі містять підготовку молодої людини до громадянської активності в суспільстві, активізують навчальні можливості учнів, надають основні пізнавальні і громадянські вміння, навички, зразки поведінки. Від застосування на уроках різних інтерактивних технологій виграє весь навчально-виховний процес, бо це — можливість залучити кожного учня до роботи на уроці, що сприяє розвитку критичного мислення, творчого потенціалу, зацікавленості учня предметом.

Визначення виду досвіду: раціоналізаторський.

Провідна педагогічна ідея досвіду. Досить важливим моментом уроку літератури є його емоційне забарвлення, як власна технологічна культура викладача, що сприяє ефективній роботі на уроці відповідно вимогам сьогодення.

Яскраве забарвлення інформаційного поля уроку забезпечує вивчення художнього твору в щонайширшому мистецькому контексті — це використання ілюстративного та відеоматеріалу. Якщо цей матеріал об’єднати з особистісно творчими ресурсами, то урок літератури наповниться колосальним розвитковим потенціалом. Саме цю роль вдало виконують відеоуроки.

Технологія і методика підготовки і проведення такого уроку переконливо доводить, що під час роботи учень — не спостерігач, а суб’єкт навчання, розкриває переваги відеоуроку:

- це можливість зацікавити художнім твором як явищем мистецтва;

- це ґрунтовне співробітництво, спілкування і творча взаємодія викладача та учнів;

- це творча майстерня використання елементів, методів інтерактивного навчання;

- це зміни функціональної діяльності викладача;

- це засіб формування культури читання, розвитку читацьких інтересів як елементу літературних компетенцій;

- це осмислено вмотивоване навчання учнів;

- це традиційність та інноваційність навчальної діяльності учнів в групах;

- це творче використання учнями додаткових джерел інформації;

- це сприятливі умови для самореалізації особистості, показу творчих здібностей учня.

Опис досвіду. Нестандартні форми проведення уроків максимально стимулюють пізнавальну самостійність, творчу активність та ініціативу учнів. Під час проведення уроків використовуються власні потемні презентації, відеоролики та анімації.

Методи і прийоми, використовувані під час подачі навчального матеріалу у формі презентацій, практика навчання, аналіз результатів опитувань та контрольних зрізів показують, що це сприяє:

1.      розширенню дидактичних можливостей уроку;

2.      наочному представленню навчального матеріалу;

3.      ефективнішому засвоєнню теоретичних основ і практичного їх застосування через активізацію пізнавальної діяльності учня, підвищенню інтересу до предмету;

4.      самовираженню відчуттів та емоцій учнів;

5.      розвитку прийомів мислення: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення;

6.      розвитку умінь здійснювати обробку (осмислення) інформації;

7.      у стислій формі відтворювати інформацію, що передається;

8.      формуванню інформаційної культури.

Організація нетрадиційного уроку передбачає створення умов для оволодіння учнями прийомами розумової діяльності. Оволодіння ними не тільки забезпечує новий рівень засвоєння, але і дає істотні зрушення у розумовому розвитку. Нетрадиційні форми проведення уроків дають можливість не тільки підняти інтерес учнів до предмету, що вивчається, але і розвивати їх творчу самостійність, навчати роботі з різними джерелами знань.

Особливості нетрадиційних форм проведення уроків визначено наступні:

- новизна, зміна традиційної обстановки та місця проведення;

- використання позапрограмного матеріалу, організація колективної діяльності у поєднанні з індивідуальною;

- емоційний підйом учнів через оформлення кабінету, дошки, музичного супроводу, мультимедійної установки;

- організація і виконання творчих завдань;

- обов'язковий самоаналіз в період підготовки до уроку, на уроці і після його проведення;

- обов'язково створюється тимчасова ініціативна група з учнів для підготовки уроку;

- обов'язкове планування уроку заздалегідь;

- творчість учнів має бути спрямована на їх розвиток.

Найбільш використовувані форми нетрадиційних уроків з учнями ліцею є уроки-творчості, уроки-КВК, театралізовані уроки, уроки-фантазії, уроки-рольові ігри.

Результативність досвіду. Розробка методичних рекомендацій посібника: «Сучасний урок: підготовка, проведення та самоаналіз». Моніторинг апробації досвіду підготовки і проведення відеоуроків (Життя і творчість Олександра Довженка; Інтимна лірика Л.Костенко: «Світлий сонет», «Моя любове. Я перед тобою», «Розкажу тобі думку таємну»; «Тричі мені являлася любов» за творчістю І.Франка) засвідчує, що така форма роботи дає можливість учням глибше усвідомити тему уроку, поглибити знання про життя і творчість автора в історичному аспекті, досконало проаналізувати написане письменником, набути навичок співпраці в колективній та індивідуальній роботі, в пошуку рішень, брати активну участь у навчанні та передачі своїх знань і умінь іншим людям, що і є головною метою інтерактивного навчання.

Поширення досвіду на обласному та всеукраїнському рівні: підготовка навчальних посібників, підготовка учнів-переможців обласнихолімпіад та мовно-літературних конкурсів.

Рекомендована література за проблемою досвіду.

1.      Різні види нетрадиційних уроків. Дидактика. Навчальний посібник / І. В. Малафіїк –  К.: Кондор, 2009.–  406 c.

2.      Нетрадиційні уроки.- [Електронний ресурс]: режим доступу до статті: konserq. ucoz. Ua

3.      Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. – К. : Академвидав, 2004

4.      Пентилюк М. І., Окуневич Т. Г. Сучасний урок української мови та літератури. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 176с.

5.      Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві. Вибр. твори: У 5- ти т.-Т.2.

6.      Фіцула М.М. Педагогіка. К.,2003.

 

   Тема досвіду «Особливості організації позаурочної роботи з фізики»


Прізвище, ім’я та по-батькові носія досвіду

Склонна Олена Феодосіївна

Дата народження 1970 р.

Освіта  вища

Посада  викладач

Предмет, який викладає  фізика

Педагогічний стаж  26 років

Рік попередньої атестації   2013

Кваліфікаційна категорія (педзвання ) вища; старший викладач

Адреса блогу, сайту olenask.moyblog.net

Адреса досвіду: Державний професійно-технічний навчальний заклад «Красилівський професійний ліцей»

Роки вивчення та рік оформлення досвіду 2015-2017 рр., 2018 р.

Актуальність досвіду формування професійних знань учнів у процесі позаурочної роботи з фізики поліпшиться, якщо:

           систематично й цілеспрямовано втілювати традиційні та інноваційні форми та методи такої роботи, які стимулюють засвоєння, контроль та корекцію професійних знань учнів;

           забезпечувати спрямоване керівництво цим процесом через систему завдань, пов’язаних з використанням комп’ютерних технологій навчання;

           враховувати психологічні і вікові особливості учнів, закономірності розвитку їхньої уяви, образного мислення та творчого інтересу.

Провідна ідея переосмислення функцій різних форм позаурочних занять щодо освіти, виховання й розвитку учнів ПТНЗ, пошук нових видів позаурочних форм роботи, розробка підходів до конструювання раціональної системи занять з метою повнішої реалізації їх педагогічних можливостей.

Опис досвіду Нині перед професійно-технічними навчальними закладами постали завдання виховання вільної, творчої, освіченої, культурної, естетично грамотної й активної особистості. Важлива роль у їхній реалізації належить позаурочній роботі, зокрема з фізики.

Професійна спрямованість знань учнів ПТНЗ у процесі такої роботи  забезпечить не лише істотне підвищення якості теоретичної та практичної підготовки вцілому, а й створить сприятливі умови для досягнення ними високого рівня знань, умінь і навичок з конкретного предмету.

Поширення досвіду на обласному та всеукраїнських рівнях. У 2017 році написано методичні рекомендації «Організація і проведення позаурочної роботи з фізики у ПТНЗ». На протязі вересня 2017 р. по березень 2018 р. методичні рекомендації пройшли апробацію на Всеукраїнському рівні в ДПТНЗ «Червоненське ВПУ» Львівської області.

Висновки та рекомендації. У 2018 році передовий педагогічний узагальнено у формі методичних рекомендацій, подані на розгляд науково-методичної ради НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій обл.

Завдяки ефективній позаурочній роботі в учнів ПТНЗ підвищується інтерес до вивчення предмету, активізується пізнавальна діяльність. Результати анкети-опитувальника показали, що зацікавленість предметом «Фізика» серед учнів зросла на 5 %  порівняно з минулим навчальним роком.

 


Тема досвіду Використання активних методів навчання на уроках інформатики

 

Прізвище, ім’я та по-батькові носія досвіду: Пташка Юрій Леонідович

Дата народження  10.04.1979р.

Освіта     вища

Посада    викладач

Предмет, який викладає інформатика

Педагогічний стаж    16 р.

Рік попередньої атестації    2013 р.

Кваліфікаційна категорія (педзвання ) спеціаліст І категорії

Адреса досвіду: Державний професійно-технічний навчальний заклад «Красилівський професійний ліцей»

Роки вивчення та рік оформлення досвіду 2015-2017 рр., 2018 р.

Актуальність досвіду Будувати кожен урок так, щоб у всіх учнів викликати стійкий інтерес, сформувати навчальну активність і бажання творити й пізнавати, експериментувати, формулювати й перевіряти гіпотези — завдання сучасного педагога. Без застосування ефективних педагогічних ідей, активних форм і методів навчання та комп’ютерних технологій при підготовці таких уроків тут не обійтися.

Активні форми і методи навчання - це методи, які спонукають учнів до активної розумової і практичної діяльності у процесі оволодіння навчальним матеріалом. Активне навчання передбачає використання такої системи методів, яка спрямована головним чином не на виклад викладачем готових знань, їх запам'ятовування і відтворення, а на самостійне оволодіння учнями знаннями і вміннями у процесі активної розумової і практичної діяльності.

Провідна ідея  використання активних методів навчання підвищує ефективність та результативність учнівською діяльності

Опис досвіду для вирішення проблеми усвідомлення учнями значущості інформатики, як навчального предмета, а також чіткого опису галузі, її цілей, при вивченні курсу предмету «Інформатика» у ДПТНЗ «Красилівський професійний ліцей» була здійснена заміна пояснювального навчання на нові принципи навчання. Усвідомлюючи важливість новітніх засобів навчання, Юрій Леонідович став розробником інформаційної системи Красилівського професійного ліцею. Впровадження інформаційної системи дає можливість швидко активізувати  розумову діяльність учнів, їх творчий потенціал, а також підвищити  рівень їх практичної підготовки. Застосування інформаційних методів навчання існують і об'єднуються узагальненим поняттям - методи активного навчання. Активними методами навчання і виховання є ті, які дозволяють учням у найкоротші терміни і з найменшими зусиллями оволодіти необхідними знаннями за рахунок свідомого «виховання здібностей учня» і свідомого «формування у них необхідних практичних навичок». Завдання викладача,  полягає в тому, щоб будувати свої уроки на основі потреб кожного учня, максимально забезпечити прояв активності, самостійності, розвивати ситуацію успіху, творчості, поважати інтереси кожного.

Юрій Леонідович в процесі навчання інформатики спрямовує свою діяльність на конкретну ціль – сформувати в учнів знання та уміння з кожної теми курсу інформатики. Завдяки використанню методу проектів, даної цілі можна досягти на більш високому рівні. У процесі роботи над проектом, учні мають стійку мотивацію до навчальної діяльності, відбувається процес закріплення отриманих навичок роботи над конкретною темою.

Інтерес до вивчення інформатики  залежить від того, як проходять уроки. Навіть, на самих хороших уроках елемент обов'язковості стримує розвиток захопленості предметом. Урок інформатики потрібен і цікавий тоді, коли урок - це мистецтво. Викладач повинен бути художником свого уроку, тобто сценаристом, режисером, актором і критиком.    

Поширення досвіду на обласному та всеукраїнських рівнях

У 2015 році учень Юрія Леонідовича взяв участь у Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер».

У 2018 році Юрій Леонідович опублікував статтю «Використання активних методів навчання на уроках інформатики (з досвіду роботи)» в Науково-методичному віснику «Професійна освіта».

Висновки та рекомендації

У 2018-2019 навчальному році розробити методичні рекомендації для молодих педагогів сфери професійно-технічної та загальноосвітньої освіти. 

 

     

ІІ. Передовий педагогічний досвід викладачів

професійно-теоретичної підготовки

 

Тема досвіду: «Вдосконалення навчально-виховного процесу на основі впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчої особистості»

Обʹєкт досвіду : дані про автора досвід  Маланчак Леся Іванівна

-          дата народження : 18.07.1964 р.

-          освіта : вища

-          посада : викладач

-          предмет, який викладає (професія, яку веде): обладнання підприємств харчування

-          педагогічний стаж : 14 р.

-          рік попередньої атестації: 2015 р.; вища кваліфікаційна категорія: «старший викладач»

Адреса досвіду: Державний професійно-технічний навчальний заклад «Красилівський професійний ліцей»

-          Роки вивчення: 2017 -2020 рр.

      -     Рік оформлення досвіду: 2020 р.

            Актуалізація досвіду: Сучасний етап розвитку системи освіти в Україні характеризується освітніми інноваціями, спрямованими на збереження досягнень минулого і водночас, на модернізацію системи освіти відповідно до вимог часу, новітніх надбань науки, культури і соціальної практики. Характерною особливістю цього періоду розвитку педагогічної освіти є пошук нових змісту, форм, методів і засобів навчання; розгортання широкої експериментальної роботи, спрямованої на впровадження освітніх інновацій на засадах сучасної  освіти.

            Підхід до вивчення предмету розглядається як такий засіб організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, що забезпечує засвоєння ними змісту навчання та досягнення мети навчання при розв’язанні певних проблемних завдань. Важливим освітнім завданням педагога є спрямування роботи на інтелектуальний розвиток учнів, що забезпечуватиме формування їхніх творчих здібностей, здатність і уміння знаходити нові шляхи для розв'язання практичних завдань, творчо застосування набутих знань у майбутній діяльності. Це можливо досягти за допомогою підвищення мотивації навчання та можливості розвитку навичок самостійної і спільної діяльності.

         Основними критеріями у пізнавальній діяльності учня є: самостійність (повна або часткова); пошук і вибір можливих варіантів руху до мети; створення або конструювання нового продукту (в індивідуальному досвіді учня — нового, невідомого для нього наукового знання або методу, але відомого, як правило, в суспільному досвіді) тощо. Використання інноваційних технологій сприятиме активізації навчально - пізнавальної діяльності і спонукатиме до зростання творчої активності, реалізації творчого потенціалу.

          Сучасний педагог повинен володіти такими педагогічними технологіями, які б допомогли зробити процес навчання цікавим, різноманітним та ефективним. Інноваційні  технології навчання відрізняються від інших технологій тим, що розвивають  інтелектуальні та творчі особистісні якості учнів з урахуванням їх інтересів, мотивів, системи цінностей; залучення учнів до систематичної творчої, пошукової, експериментальної роботи; виховання активної, компетентної, креативної особистості, яка вміє бачити, ставити і вирішувати нестандартні проблеми.

             Визначення виду досвіду: раціоналізаторський.

 Провідна педагогічна ідея досвіду. Впровадження інноваційних технологій  на уроках, з метою створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчує свою успішність, інтелектуальну спроможність, значущість. Оригінальне використання інноваційних технологій (інтерактивного навчання, методу проектів, проблемного навчання, колективного взаємонавчання, ІКТ, елементів дослідницької роботи), максимально  зацікавлює і мотивує  до пізнання нового і цікавого.  Результатом є – формування компетентної професійної особистості.

     Опис досвіду. На сучасному етапі модернізація навчально-виховного процесу покликана сприяти формуванню та розвитку творчої особистості, яка спроможна повноцінно реалізуватися в житті. Для цього їй потрібні певні навички: думати, розуміти сутність речей, аналізувати, осмислювати ідеї, шукати потрібну інформацію, тлумачити її, застосовувати за певних умов. Як і в інших сферах суспільного буття, в системі освіти інноваційні процеси є не просто впровадженням нового. Вони реалізуються як цілеспрямовані зміни цілей, умов, змісту, засобів, методів, форм діяльності, яким властиві новизна, високий потенціал підвищення ефективності діяльності загалом або у певних їх сферах, здатність забезпечити довготривалий корисний ефект, узгодженість з іншими нововведеннями. Специфічними особливостями інноваційного навчання є його відкритість майбутньому, здатність до передбачення на основі постійної переоцінки цінностей, налаштованість на конструктивні дії в оновлюваних ситуаціях.

Уроки обладнання підприємств громадського харчування – це напружена, науково організована й результативна праця всіх учнів у співтворчості з викладачем, яка розвиває творчі здібності учнів; сприяє здобуванню знань учнями самостійною роботою думки; диференціює та індивідуалізує процес навчання; стимулює роботу з додатковою літературою; розвиває аналітичне мислення, вміння робити узагальнення; формує в учнів навички самооцінки та самоконтролю своєї навчальної діяльності. До інноваційних технологій,  застосованих у навчальному процесі, належать - технології кооперативного навчання, які включають в себе: роботу в парах; малими групами; колективно-групове навчання; мозковий штурм. Інтерактивні технології: ситуативне моделювання; рольова гра;   уроки – взаємонавчання; інтегровані уроки. Ігрові технології: вікторина; конкурс. Дослідницькі технології: урок-пошук;  лабораторні дослідження.

            Інновації є об’єктивним процесом еволюції освіти, але  запровадження інновацій потребує програмного і методичного забезпечення; знання методики інновацій.

 У 2015 році розроблено навчальний  посібник «Опорні конспекти з теми: «Механічне обладнання» та «Торгово-технологічне та допоміжне обладнання» з предмету «Обладнання підприємств громадського харчування», який рекомендований до друку науково-методичною радою Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації  інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області. Цей навчальний посібник став результатом, узагальнення передового педагогічного досвіду.

Результативність досвіду. Моніторинг апробації досвіду свідчить проте, що завдяки інноваційним технологіям,  краще розвиваються інди­відуальні здібності учнів, оскільки вони не відчувають психологічного тиску відповідальності, який властивий звичайній навчальній діяльності. Засвоєння знань здійснюється в контексті певної діяльності, в якій зацікавленні самі  учасники навчального процесу, що створює си­туацію необхідності знання. Розвиває в учня свідоме ставлення до навчання, мотивація навчальної діяльності загально підвищується, учні набувають компетентності педагога. Учень в процесі цілеспрямованого педагогічного впливу стає особистістю. Відбувається корекція здібностей  до навчання. Контроль і оцінка здібностей  не тільки за результат, а головним чином за процес учіння і це забезпечує учневі саморозвиток, дає змогу учневі вибирати зміст та форми при виконанні завдань, способи навальної роботи. Таке навчання створює комфортні умови для кожного учня,  що сприяє його самореалізації.

 Неможливо не відмітити позитивне зростання рівня успішності учнів, так  в 2017-      2018 н.р. учнів з високим рівнем знань було 22 %,  то вже у 2018-2019 н.р. 38,7 %, також здобуття  на конкурсах та олімпіадах призових місць учнями ліцею:  ІІІ місце в олімпіаді з предмету «Спецтехнологія кухарської справи», учениця – Сторожук Марина, і ІІІ місце у конкурсі фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Кухар» – Шейгис Лілія. Результатом плідної співпраці викладача з учнями, у напрямку  вдосконалення навчально – виховного процесу  на основі впровадження інноваційних  технологій як засіб розвитку творчої особистості, є 100% працевлаштування випускників, які здобули професію «Кухар» та «Кухар; кондитер», за три останніх роки.

 Поширення досвіду на обласному та всеукраїнському рівні: підготовка методичних рекомендацій, підготовка учнів-переможців обласних олімпіад та  конкурсів, активна участь у проведенні навчальних семінарів.

 Рекомендована література за проблемою досвіду.

1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. – К. : Академвидав, 2004

   2. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності // Освіта України. — 2001 р. — № 6.

    3. Болсун С. Модель ідеального вчителя // Рідна шк. — 1999. — № 2.

    4. Болюбаш Я. Реформування педагогічної освіти: концептуальні засади // Рідна школа. — 1999.

    5. Гаврилюк О. Нові технології навчання — ефективний шлях забезпечення високої кваліфікації спеціалістів // Рідна шк. — 1998.

     6. Даниленко Л. Інноваційна освітня діяльність // Освіта. — 1998.

  Тема досвіду Використання ІКТ як засіб підвищення якості засвоєння знань при викладанні  предмету «Охорона праці»

Прізвище, ім’я та по-батькові носія досвідуВдовиченко Володимир Степанович

Дата народження  11.01.1969 р.

Освіта   вища

Посада  викладач професійно-теоретичної підготовки

Предмет, який викладає охорона праці

Педагогічний стаж   24 р.

Рік попередньої атестації    2018

Кваліфікаційна категорія (педзвання) вища

Адреса досвіду: Державний професійно-технічний навчальний заклад «Красилівський професійний ліцей»

Роки вивчення та рік оформлення досвіду 2015-2017 рр., 2018 р.

    Актуальність досвіду Сучасна освіта вступила в еру інформатизації та інформаційних технологій. Відповідно, виникла потреба активного впровадження цих технологій, а також ефективної їхньої інтеграції з іншими навчальними галузями. Отже, актуальними є питання, від яких значною мірою залежить загальне уявлення про можливості комп’ютера, у тому числі і його місця, ролі та функцій під час вивчення дисципліни «Охорона праці». Проблема забезпечення тісного зв’язку між життям і навчанням є актуальною і потребує від викладача цієї дисципліни пошуку інноваційних методів і засобів навчання на основі реальних життєвих ситуацій. В умовах глобальної інформатизації освітянам у вирішенні цієї проблеми допомагають засоби телекомунікацій та інформаційних комп’ютерних технологій.

    Провідна ідея  використання ІКТ у поєднанні зі знаннями та вміннями у сфері охорони праці дозволяє підвищити ефективність засвоєння учнями необхідних знань та набуття життєво необхідних навичок

    Опис досвіду Педагогічна дійсність свідчить, що традиційне навчання не є спроможним задовольнити підвищені вимоги до підготовки майбутніх кваліфікованих працівників, оскільки не створює умов для формування вмінь та навичок самостійної пізнавальної діяльності, не сприяє розвитку творчих здібностей. Це зумовлює ряд протиріч між наявним рівнем готовності кваліфікованого робітника до професійної діяльності та сучасними вимогами до його підготовки, між потребою учня у самовираженні та здатністю освіти задовольнити дану потребу. Сучасні реалії потребують заміни концепції «передачі знань» на «навчання вчитися», «навчання жити». Отже, учнів потрібно навчити не тільки запам’ятовувати, а й осмислювати нову тему, щоб вони могли у подальшому вміти шукати інформацію, яка допоможе реалізувати поставлену проблему. Необхідно повернути учням інтерес до вивчення спеціальних предметів, в тому числі «Охорони праці», зробити навчання цікавим, посилити бажання учитися, яке буде спонукати до пошуків. Все це вимагає пошуку нових підходів до навчання охорони праці, яке повинно опиратися не на трансляцію готових знань, а на створення умов для інноваційної пізнавальної діяльності на основі наявного досвіду.

Серед інноваційних технологій, які Володимир Степанович використовує під час викладання охорони праці можна виділити такі: метод проектів, дидактичні ігри, інтерактивні методи навчання, диспути, круглі столи, кейс-методики, метод порт фоліо.

Всі ці методи не можуть існувати без допомоги інформаційних технологій. Тому викладач постійно застосовує мультимедійні засоби навчання, які надають великі можливості підвищення ефективності процесу навчання, оскільки забезпечують одночасне використання декількох каналів сприйняття, завдяки чому досягається інтеграція інформації; роблять можливою імітацію складних реальних ситуацій та експериментів; дозволяють візуалізувати абстрактну інформацію завдяки її динамічному представленню; дозволяють впливати на розвиток якостей, що характеризують творче мислення.

Поширення досвіду на обласному та всеукраїнських рівнях:

Матеріали передового педагогічного досвіду були відзначені на обласній виставці КМЗ «Педагогічні ідеї та знахідки».

Висновки та рекомендації

Передовий педагогічний досвід Вдовиченка Володимира Степановича розгляне ний та схвалений методичною радою ліцею і рекомендований до поширення серед педагогів ДПТНЗ «Красилівський професійний ліцей». 

  Тема досвіду Особливості роботи з обдарованою учнівською молоддю у ДПТНЗ «Красилівський професійний ліцей»

Прізвище, ім’я та по-батькові носія досвіду: Паламар Катерина Георгіївна

Дата народження  10.06.1966р.

Освіта   вища

Посада   викладач професійно-теоретичної підготовки

Предмет, який викладає спецтехнологія слюсарної справи, матеріалознавство

Педагогічний стаж   18 р.

Рік попередньої атестації   2018 р.

Кваліфікаційна категорія (педзвання )   перша

Адреса блогу, сайту palamar2015.moyblog.net

Адреса досвіду: Державний професійно-технічний навчальний заклад «Красилівський професійний ліцей»

Роки вивчення та рік оформлення досвіду 2015-2017 рр., 2018 р.

Актуальність досвіду Нестабільність розвитку світової економіки змушує кожну людину замислюватись над власною професійною кар’єрою. Знання типів професійної кар’єри дозволяє визначати ті шляхи професійного зростання, які дозволять максимально використати особистісний потенціал людини. Особистість із творчим стилем мислення не тільки готова до постійних змін в технологіях, але й розглядає їх, як можливість одержати життєво необхідне моральне задоволення від вирішення інтелектуальних задач, що виникають у ході професійної (і не тільки) діяльності. За яким би типом реально не розвивалась кар’єра, для розвитку професійної майстерності потрібно пробудити і дати можливість реалізуватися творчому потенціалу особистості. Оскільки для багатьох людей кар’єра складається таким чином, що періоди стабільної професійної діяльності чергуються з вимушеним безробіттям і змінами професії, то важливо підготувати їх до ймовірності такої ситуації ще на етапі професійної підготовки. Для цього необхідно максимально розкрити творчі можливості учнів, актуалізувати їх творчий потенціал інноваційними педагогічними технологіями, виявити обдарованих учнів, створити умови для самовиховання і самовдосконалення особистості.

Провідна ідея  розвиток творчих здібностей учнів з професії "Слюсар-ремонтник; слюсар з ремонту колісних транспортних засобів"

Опис досвіду Виявити творчий потенціал учня і допомогти йому перетворитися у реальні здобутки може креативний педагог з високою психологічною і педагогічною кваліфікацією, який володіє спеціальними методиками, обізнаний з спеціальними навчальними програмами, має певний обсяг знань про природу учнівської обдарованості, типи і особливості вияву обдарованостей, вміє спілкуватися з дітьми та організовувати навчально-пізнавальну діяльність з урахуванням рівнів і сфер вияву обдарованості кожного учня, бачити в кожному з них творчу індивідуальність, застосовувати в своїй професійній діяльності інноваційні методи і форми навчання, сучасні технології навчання тощо. У Красилівському професійному ліцеї таким творчим педагогом професійно-теоретичної підготовки є Катерина Георгіївна, яка постійно створює необхідні умови на уроці для учнівської самореалізації, вивільненню компенсаторного механізму. І вважає, що найкращі можливості для цього відкриває позаурочна діяльність, а саме участь у технічному гуртку, в конкурсах фахової майстерності та різних конкурсах технічної творчості. При цьому дуже важливо, щоб урочна та позаурочна робота були єдиним процесом, в якому вони б органічно доповнювали, збагачували та урізноманітнювали одна одну. Навчання учнів різних видів діяльності сприяє формуванню узагальнених способів дій, які є в основі професійної  творчості. Назагал, якщо умови середовища для адаптації людини не потребують творчості, вона і не розвивається. Проте мінливі економічні умови стимулюють робітника до постійного саморозвитку, оволодівання новими професійними навичками і розвитку творчого потенціалу. Основною умовою цих процесів є постійний контакт з професійним середовищем і потреба у вирішенні задач, застосовуючи свій інтелект і творчість.

Катерина Георгіївна із власного досвіду стверджує, що підготовка майбутнього робітника з професії «Слюсар-ремонтник; слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» до творчості в професійній діяльності починається під час вивчення ним загальнопрофесійних і спеціальних дисциплін, зміст яких орієнтовано на розвиток творчої активності. Продумана система підготовки учнів до творчості забезпечує формування у них необхідних якостей для постійного вдосконалення професійної майстерності.

Поширення досвіду на обласному та всеукраїнських рівнях

Учні Катерини Георгіївни є активними учасниками різноманітних конкурсів. У 2015 році Казмірук Олександр взяв участь в обласному конкурсі серед учнів ПТНЗ «Технічних думок творчий злет – 2015» з темою: «Підшипники з пластичних мас». У 2017 році Снігур В., Мумінов Е., Павловський А. взяли участь в обласній виставці творчих робіт серед учнів ПТНЗ з «Діючою моделлю ходової частини гусеничного трактора ДТ75 – задній міст».

Матеріали передового педагогічного досвіду були відзначені на обласній виставці КМЗ «Педагогічні ідеї та знахідки».

Висновки та рекомендації

Продовжувати активну роботу з обдарованими учнями, готувати їх до конкурсів фахової майстерності, конкурсів творчих робіт..

Узагальнити напрацювання з даної теми і відповідно подати їх у формі методичних рекомендацій.

ІІІ. Передовий педагогічний досвід

майстрів виробничого навчання

 

Тема досвіду Формування професійних умінь та навичок учнів ПТНЗ будівельних професій засобами інформаційних технологій

Прізвище, ім’я та по-батькові носія досвіду: Ткачик Ольга Петрівна

Дата народження 1970р.

Освіта   вища

Посада   майстер виробничого навчання

 Професія, яку веде «Штукатур; лицювальник-плиточник; маляр»

Педагогічний стаж    20

Рік попередньої атестації   2013

Кваліфікаційна категорія (тарифний розряд ) 14 т.р.

Адреса блогу, сайту      olga1970.moyblog.net

Адреса досвіду: Державний професійно-технічний навчальний заклад «Красилівський професійний ліцей»

Роки вивчення та рік оформлення досвіду 2016-2017 рр., 2018 р.

Актуальність досвіду у наш час  дуже швидкими темпами здійснюється розвиток та використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчанні, що надало відповідний поштовх до їх використання, адже традиційні технології та засоби навчання не відповідають сучасним вимогам стрімкому розвитку науково-технічного прогресу. Це спонукає педагогів ПТНЗ до впровадження інноваційних методів навчання та використання й адаптування їх в навчально-виробничий процес.

Провідна ідея  застосування ІКТ у навчально-виробничому процесі ПТНЗ значно підвищить якість формування професійних умінь та навичок.

Опис досвіду Швидке зростання інформації і високий рівень інформатизації всіх сфер людської діяльності зумовлює стрімкий розвиток та використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Успішне користування ІКТ можуть забезпечити тільки ті члени суспільства, які володіють необхідними знаннями, уміннями й навичками, що дають змогу практично взаємодіяти в інформаційному просторі, швидко адаптуватися до сучасних інформаційно-комунікаційних засобів, тобто володіють інформаційно-технологічною культурою задля забезпечення власних і професійних потреб. Важливим стає вміння ефективно і якісно працювати з інформацією, використовуючи задля цього сучасні засоби та методи. Завдання професійно-технічної освіти  визначається вимогами сучасного суспільства до підготовки фахівців в умовах інформаційного суспільства. Зокрема, потребує уваги підготовка в ПТНЗ майбутніх кваліфікованих робітників будівельній галузі зв‘язку в напрямі використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності, рівень їх інформаційно-технологічної культури. Рівень ІКТ майбутнього кваліфікованого робітника будівельних професій сприяє успішній його адаптації на робочому місці, до вимог сьогодення, і гарантує оволодіння ефективними методами й засобами збору, накопичення, обробляння та передачі інформації впродовж усієї професійної діяльності.

Поширення досвіду на обласному та всеукраїнських рівнях

У 2015 році на обласному конкурсі фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Штукатур» учень Ольги Петрівни, Таргоній Тарас,  отримав ІІІ призове місце.

У 2016 році Ольга Петрівна стала рецензентом навчального посібника «Уроки виробничого навчання з професії «Маляр» ІІ-V розряду», майстра в/н Хмельницького ВПУ №4 - Симоненко В.О., в якому автор опис значущість ІКТ при підготовці кваліфікованих робітників будівельних професій.

Матеріали передового педагогічного досвіду були відзначені на обласній виставці КМЗ «Педагогічні ідеї та знахідки».

Висновки та рекомендації

У 2017 році співавторство електронного посібника «Технологія штукатурних робіт», який поданий на розгляд Міністерства освіти і науки України, який є запровадженням єдиної технології комп’ютерно-орієнтованого дидактичного проектування інформаційного середовища підтримки професійної компетенції педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

Використання електронного посібника під час проведення уроків виробничого навчання дало високі результати засвоєння навчального матеріалу, підвищився інтерес до обраної професії, вдосконалилися навички з володіння комп’ютерною технікою.

 

 Тема досвіду Інноваційні форми проведення уроків виробничого навчання

Прізвище, ім’я та по-батькові носія досвіду: Желіховська Марія  Петрівна

Дата народження   1970 р.

Освіта    базова вища

Посада    майстер виробничого навчання

 Професія, яку веде «Штукатур; лицювальник-плиточник; маляр»

Педагогічний стаж    26 р.

Рік попередньої атестації    2018 р.

Кваліфікаційна категорія (тарифний розряд ) 14 т.р.

Адреса блогу, сайту   mariya11111.moyblog.net

Адреса досвіду: Державний професійно-технічний навчальний заклад «Красилівський професійний ліцей»

Роки вивчення та рік оформлення досвіду 2015-2017 рр., 2018 р.

Актуальність досвіду За сучасних умов від творчого підходу до вирішення складних багатогранних завдань, які стоять сьогодні перед майстром виробничого навчання, чималою мірою залежить ефективність педагогічної праці, якість навчального процесу, пошук нових форм і методів навчання та виховання учнів. Творчість у пошуку виявляється в удосконаленні вже відомих методів і засобів педагогічної праці, а також в освоєнні нових методів і технологій, які не лише охоплюють окремі сторони педагогічної діяльності, а й поширюються на всю роботу майстра виробничого навчання.

Оскільки процес виробничого навчання має характерні особливості, що стосуються цілепокладання, навчальних принципів, організаційних форм, методів і засобів навчання, то для досягнення основної мети навчання професії потрібно правильно організувати взаємодію майстра і учнів на уроках. Досягнути потрібної взаємодії дозволяють відповідні технології навчання. Кожна з технологій має не тільки певну логіку, структуру, змістову цілісність, але й має відповідати віковим та особистісним особливостям учнів. Завдання майстра – вибрати найдоцільніші технології та методи для навчання професії.

Провідна ідея  застосування інноваційних технологій на уроках виробничого навчання робить його дійсно творчим, збуджує зацікавленість учнів, поліпшує розуміння і засвоєння матеріалу.

Опис досвіду Конкуренція на сучасному ринку праці, вимагає від робітника не лише глибоких теоретичних знань, практичних вмінь та навичок, а й швидкої модернізації, креативності, постійного оновлення власного досвіду у виробничій сфері. Маючи великий досвід роботи у професійно-технічній освіті, Марія Петрівна постійно опановує нові технології, удосконалює вміння та навички, щоб заохочувати до активної виробничої діяльності учнів — не як виконавців поставлених завдань, а як творчих особистостей, здатних до активного пошуку й втілення інноваційних технологій виробництва.

Використовуючи інноваційні технології навчання, Марія Петрівна переконалася, що новітні освітні технології передбачають не просто отримання знань, а творче відношення до них, сприяють формуванню і вихованню освіченого, творчого, професійно здібного кваліфікованого робітника.

На своїх уроках виробничого навчання Желіховська М.П. конкретизує отримані під час теоретичного навчання знання про роботу і експлуатацію обладнання, механізмів, властивості матеріалів, продуктів тощо. При цьому найкращий результат досягається тоді, коли зміст відображає зв’язок із загальноосвітніми та спеціальними дисциплінами. Це забезпечує цілеспрямоване вивчення навчальних дисциплін, що являють собою фундамент успішного оволодіння професією «Штукатур; лицювальник-плиточник; маляр».

 

Поширення досвіду на обласному та всеукраїнських рівнях

Марія Петрівна велику увагу приділяє роботі з обдарованими учнями, яких готує до участі у конкурсах фахової майстерності, як на внутрішньоліцейні, так і на обласні. У 2015 році учень Таргоній Тарас отримав ІІІ місце в обласному конкурсі фахової майстерності з професії «Штукатур» серед учнів ПТНЗ Хмельницької області.

Висновки та рекомендації

Марія Петрівна активно впроваджує  інноваційні технології у навчально-виробничий процес, а саме для професії «Штукатур; лицювальник-плиточник; маляр», які мають стандартну, гнучку структуру і орієнтовані на зростання інтересу учнів до навчання загалом та підвищення їх фахового рівня зокрема.

Систематизувати напрацювання, розробити збірку уроків виробничого навчання із застосування інноваційних форм навчання для педагогів та учнів будівельного профілю і подати на апробацію закладам ПТО області.

 

 

 о навчання як засіб формування професійної компетентності учнів»

Прізвище, ім’я та по-батькові носія досвіду: Слободянюк Галина Борисівна

Дата народження   1965р.

Освіта   неповна вища

Посада   майстер виробничого навчання

Професія, яку веде «Кухар; кондитер»

Педагогічний стаж     12 років

Рік попередньої атестації   2013

Кваліфікаційна категорія (тарифний розряд ) 13 т.р.

Адреса досвіду: Державний професійно-технічний навчальний заклад «Красилівський професійний ліцей»

Роки вивчення та рік оформлення досвіду 2015-2017 рр., 2017 р.

Актуальність досвіду Сучасні вимоги часу диктують умови за яких від кожного працівника у сфері обслуговування вимагається, не тільки знання, вміння та навички, а й нетрадиційний, креативний підхід до вирішення поставлених завдань, в тому  числі й  виробничих. В формуванні професійної майстерності важливою ланкою являється виробниче навчання, а тому його необхідно організовувати так, щоб рівень підготовки кваліфікованого робітника відповідав рівневі розвитку технічного «озброєння» виробництва. Від правильної організації і проведення виробничого навчання залежить рівень підготовки і кваліфікації молодих кухарів та кондитерів. В процесі виробничого навчання створюється система професійно-педагогічних вмінь, навичок, їх формування по обраній професії, оволодіння учнями необхідним виробничим досвідом, професійною майстерністю.

Провідна ідея  Застосування проблемних методів навчання в процесі оволодіння професійними уміннями і навичками сприяє розвитку таких якостей сучасного працівника, як професійна компетентність, уміння самостійно визначати проблеми, критично їх оцінювати та приймати рішення з розв’язанням.

Опис досвіду Використання проблемно-виробничих завдань сприяє прогнозуванню виробничих ситуацій, відпрацювання вміння застосовувати теоретичні знання на практиці. При проведенні уроків виробничого навчання Галина Борисівна велику увагу приділяє дотриманню технологічного процесу.

Основним завданням у виробничому навчанні кухарів та кондитерів є практичне відпрацювання трудових прийомів  приготування страв, дріжджового та бездріжджового тіста, оздоблення тортів та тістечок, закріплення теоретичних знань з розрахунку сировини,  організація робочого місця, дотримання санітарії та гігієни, бережливе ставлення до продуктів харчування.

Використання проблемного методу на уроках виробничого навчання сприяє формуванню навичок самостійної навчальної діяльності, підвищує інтерес і мотивацію до навчання, розвиває творчі здібності, що в підсумку приводить до глибокого і міцного засвоєння  вивченого матеріалу.

Поширення досвіду на обласному та всеукраїнських рівнях

У 2016 році на обласному конкурсі фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Кондитер» учениця Галини Борисівни, зайняла ІV місце; у 2017 році – отримала диплом ІІ ступеня.

У 2017 році Галина Борисівна разом зі своєю ученицею взяла участь у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE», де дві конкурсі роботи зайняли І та ІІ місця і були нагороджені дипломами. 

Матеріали передового педагогічного досвіду були відзначені на обласній виставці КМЗ «Педагогічні ідеї та знахідки».

Висновки та рекомендації Адміністрацією закладу рекомендовано узагальнити напрацювання по даній темі передового педагогічного досвіду Слободянюк Г.Б. і  подати на розгляд науково-методичної ради НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій обл. для поширення досвіду серед професійно-технічних навчальних закладів області.

 

 Тема досвіду«Впровадження виробничих технологій у навчально-виробничий процес»

 

Прізвище, ім’я та по-батькові носія досвіду: Кравчук Людмила Степанівна

Дата народження   24.02.1971р.

Освіта     базова вища

Посада    майстер виробничого навчання

Професія, яку веде «Кухар»

Педагогічний стаж 26 р.

Рік попередньої атестації  2013 р.

Кваліфікаційна категорія (тарифний розряд ) 14т.р.

Адреса досвіду: Державний професійно-технічний навчальний заклад «Красилівський професійний ліцей»

Роки вивчення та рік оформлення досвіду 2015-2017 рр., 2017 р.

Актуальність досвідуКонкуренція на сучасному ринку праці, вимагає від майбутнього кухаря не лише глибоких теоретичних знань, практичних вмінь та навичок, а й швидкої модернізації, креативності, постійного оновлення власного досвіду у виробничій сфері. Саме тому мені необхідно постійно опановувати нові технології, розвивати власне мислення, удосконалювати вміння та навички, щоб заохочувати до активної виробничої діяльності учнів - не як виконавців поставлених завдань, а як творчих особистостей, здатних до активного пошуку й втілення інноваційних технологій виробництва. Професія кухаря не терпить дилетантів. Як і в усіх великих і малих справах, тут потрібна єдність багатьох чинників, головні з яких, - професійні знання всіх тонкощів кулінарного мистецтва, любов і вірність своєму покликанню.

Провідна ідея  застосування виробничих технологій у навчально-виробничому процесі вдосконалює практичні навички учнів і допомагає їм краще адаптуватися до умов праці на виробництві

Опис досвіду У своїй роботі велику увагу Людмила Степанівна надає тісній співпраці із підприємствами-роботодавцями, щоб добре разом з учнями оволодіти технологічними процесами, впровадити в свою роботу новітні ідеї та технології приготування кулінарних страв, що відповідають потребам і вимогам ринку праці. Процес реалізації навчально-виробничого процесу здійснюється завдяки співдружності з приватними підприємствами міста Красилів та Красилівського району, які допомагають в оволодінні новітніми технологіями виробництва. В період вивчення конкретних технологічних операцій, Людмила Степанівна намагається формувати в учнів елементи професійної дисципліни, творчості й культури праці, основ професійної компетенції. Учні ліцею оволодівають сучасними методами роботи на підприємстві під час виробничої практики. Вони вчаться приймати самостійні рішення в реальних умовах, усвідомлюючи необхідність систематичного оновлення знань і творчого їх використання на практиці.

Навчально-виробнича діяльність складається передусім з уроків виробничого навчання. Кожна дидактична мета, що реалізовується на конкретному уроці виробничого навчання, як правило, вирішується при виконанні того чи іншого практичного завдання. Для цього учні повинні:

- знати кулінарне призначення харчових продуктів;

- технологію приготування страв;

- призначення обладнання виробничого інвентаря, інструментів,

вимірювальних приладів, посуду, тари.

Для оволодіння професією кухаря необхідно мати тонкі смакові відчуття та добре розвинуте почуття міри, відчувати форму, лінію, колір.

Поширення досвіду на обласному та всеукраїнських рівнях

У 2013 році на обласному конкурсі фахової майстерності серед майстрів виробничого навчання ПТНЗ з професії «Кухар» Людмила Степанівна  отримала ІІ призове місце. У 2016 році Кравчук Л.І. розробила методичні рекомендації по приготуванні соусів, які використовуються педагогами в навчальному закладі.

Висновки та рекомендації

У 2018-2019 навчальному році удосконалити методичні рекомендації «Приготування соусів» і подати на розгляд науково-методичної ради НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій обл.

         Тема досвіду Впровадження дуальної системи навчання в навчально-виробничий процес

Прізвище, ім’я та по-батькові носія досвіду: Ратушний Сергій Дмитрович

Дата народження  1968р.

Освіта     базова вища

Посада    майстер виробничого навчання

Професія, яку веде «Слюсар-ремонтник; слюсар з ремонту колісних транспортних засобів»

Педагогічний стаж   17 р.

Рік попередньої атестації   2018 р.

Кваліфікаційна категорія (тарифний розряд ) 13 т.р.

Адреса досвіду: Державний професійно-технічний навчальний заклад «Красилівський професійний ліцей»

Роки вивчення та рік оформлення досвіду 2016-2017 рр., 2018 р.

Актуальність досвіду Головним завданням сучасного професійно-технічного навчання в умовах стрімких змін, що відбуваються у світі, є підготовка кваліфікованих робітників, здатних до самореалізації, швидкого реагування до потреб ринку праці, активна участь у соціально-економічних і культурних процесах країни та світу. Тому, в останній час, помітним стає цікавість до тих освітніх технологій, моделей та інновацій, які здатні забезпечити високу якість підготовки кваліфікованих робітників та реалізацію освітніх державних стандартів і програм.

Для якісної підготовки кваліфікованих робочих необхідно успішно реалізувати навчально-науково-виробничу концепцію, яка охоплює всі аспекти підготовки молоді до самостійної роботи в умовах виробництва. Однією з перспективних та водночас стратегічно важливою технологією організації навчального процесу є дуальна система навчання, суть якої полягає у паралельному навчанні учнів у навчальному закладі та на підприємстві. За основу цієї системи покладено принцип взаємного зв’язку теорії з практикою, що дозволяє учням не лише знайомитися з виробництвом, але й засвоювати прийоми та навички роботи на робочих місцях підприємств, установ, організацій.

Провідна ідея  впровадження дуальної системи навчання підвищує мотивацію для отримання знань і набуття професійних навичок учнів, забезпечує високу ступінь соціалізації, адаптації у виробничих умовах наближених до реальності.

Опис досвіду у 2016-2017 навчальному році у ДПТНЗ «Красилівський професійний ліцей» було впроваджено елементи дуальної системи навчання при підготовці кваліфікованих робітників з професії «Слюсар-ремонтник», при якій професійно-теоретична підготовка учнів проводиться у ліцеї, а професійно-практична безпосередньо на підприємстві. Сергій Дмитрович один з перших майстрів в/н, який працює за дуальною формою навчання. І спостерігає, що учні за дуальною системою рано набувають міцні знання й стійкі професійні прийоми та навички роботи, самостійність і безболісну адаптацію до дорослого життя, у них з’являється впевненість у завтрашньому дні.

Вже маючи досвід у даному напрямку, майстер виробничого навчання знає, що для підприємств, ТОВ «Красилівагромаш»  дуальна система навчання -  це можливість підготовки робочих кадрів, безпосередньо, під своє виробництво, виробничі технології та обладнання, максимальна відповідність корпоративним інтересам, економія часу та коштів на пошук, підбір робітників, їх перенавчання та адаптація до умов конкретного підприємства. До того ж, у підприємства з’являється можливість перспективного планування заміни робочих ресурсів та відбору кращих учнів, так, як за час навчання можна виявити їх сильні та слабкі сторони. Добре навчені робітники швидко пристосовуються до робочого ритму виробництва, витрачаючи мінімально часу для адаптації, що позитивно відображається на іміджі підприємства та навчального закладу.

Перед ДПТНЗ «Красилівський професійний ліцей» та ТОВ «Красилівагромаш» ставиться одне спільне завдання – рівень професійної компетенції і підготовки кваліфікованих робітників не повинен поступатися рівню працівників даного підприємства, окрім того, професійна орієнтація повинна бути направлена на особливості даного виробництва.

 Висновки та рекомендації

У 2018 році систематизувати напрацювання по даній темі і подати статтю до Науково-методичний вісник "Професійна освіта", а також виставити інформацію про результати впровадження елементів дуальної системи освіти на веб-сайт навчального закладу. 


ПАМ′ЯТКА педагогу,  який описує передовий педагогічний досвід       

 

ПАМ'ЯТКА-РЕКОМЕНДАЦІЇ педагогу по узагальненню свого передового досвіду роботи

                              
                                Педагогічні читання - 2022


       Цьогорічні педагогічні читання, що відбулись 12 .01.2022 року, як один із заходів з удосконалення педагогічної майстерності педпрацівників, викликали зацікавленість та динамічне обговорення запропонованої теми
"Сучасні інструменти педагога - дієвий спосіб мотивувати учнів до навчання та підвищити його результативність".
        В ході методичного заходу  викладачі та майстри виробничого навчання презентували свій перспективний педагогічний досвід з теоретичної та професійно-практичної підготовки здобувачів освіти в умовах очного, дистанційного та змішаного навчання освітнього закладу.

                                                                       Педагогічні читання – 2023

     З метою продовження доброї традиції проведення педагогічних читань, а також об’єднання індивідуального та колективного досвіду педагогічних працівників, 11-12 січня в ДПТНЗ «Красилівський професійний ліцей» було проведено педагогічний практикум на тему: «Формування інноваційного освітнього простору навчального закладу як умова розвитку професійної компетентності педагогів».

У ході зустрічі методистом ліцею  Прончук О.А. було проведено теоретичну та практичну роботу, розкрито зміст, цілі, очікувані результати  формувального оцінювання, зокрема, у порівнянні із стандартизованим; універсальні та ефективні техніки його впровадження. Це дало  можливість кожному учаснику  узагальнити власний досвід,  підвищити професійну компетентність, обмінятися думками щодо використання інструментів для мотивації учнів, формування позитивної самооцінки, визначення рівня індивідуального поступу здобувачів освіти.Учасниця обласного семінару викладачів української мови та літератури "Інновіаційні підходи до викладання української мови та літератури"    В березні 2023р. викладач української літератури Тробюк Наталя Степанівна мала змогу поділитися своїм кращим педагогічним досвідом на тему: "Технологія візуалізації на уроках української літератури". Педагог наголосила, що саме візуалізація навчальної інформації дозволяє вирішити цілий ряд педагогічних завдань:
- полегшує сприйняття та підвищує запам’ятовування навчального матеріалу;
- сприяє формуванню й розвитку критичного і візуального мислення, зорового сприйняття;
- активізує різні види пам’яті: словесно-логічну, наочно-образну, емоційну та ін.;
- стимулює в учня осмислення, узагальнення, уточнення сприйнятих образів, забезпечує повноту і цілісність їх сприйняття.
     Цікаві візуалізаційні перспективи, на думку викладачки,  відкриває інфографіка, використання ментальних карт, метод кроссенса, фотореконструкція та ін. 

Безпосередньо –  від доцільності  її застосування, зокрема від вибору її виду й типу, правильного використання та оформлення, залежить успіх та ефективність  візуалізації, наголосила на завершення Наталя Степанівна.


     18 жовтня 2023 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізькій області було проведено Всеукраїнський вебінар на тему "Формування професійних компетентностей здобувачів освіти під час вивчення загальноосвітніх дисциплін". Став учасником вебінару та поділився своїм кращим педагогічним досвідом викладач суспільних дисциплін - Роман Михальчишин. Педагог у своєму виступі наголосив, що за сучасних умов базисом для підготовки майбутнього кваліфікованого робітника є загальноосвітні дисципліни, а реалізація вимог професійної спрямованості при їх вивченні особливо актуальна. З допомогою інноваційних технологій Роман Іванович продемонстрував, наскільки може бути цікавою  та пізнавальною інтеграція предметів: історія - спецтехнологія з професій "Кухар; кондитер", "Слюсар-ремонтник", "Штукатур; лицювальник-плиточник; маляр"


 Педагогічні читання - 2024

     Своїм досвідом, напрацюваннями, цікавими ідеями та здобутками ділились
 з колегами педагогічні працівники ліцею на традиційних педагогічних читаннях, які відбулись 4 січня. 
   У ході зустрічі  обговорювалась  тема «Сучасний педагог в 
інноваційному просторі». Атмосфера активного професійного спілкування заходу  засвідчила про загальний інтерес присутніх до  моделі 
«сучасного педагога»,  також дала можливість учасникам  розширити свою педагогічну свідомість, обмінятися досвідом, знайти однодумців тощо.
Немає коментарів:

Дописати коментар