Методична рада

    Методична рада - постійно діючий дорадчий консультативно-методичний орган ліцею, покликаний спрямовувати діяльність учасників педагогічного процесу на виконання завдань, визначених ЗУ "Про освіту, "Про професійно-технічну освіту" та підвищення якості та ефективності науково-методичної діяльності, сприяти піднесенню інтелектуального, духовного та культурного рівня розвитку особистості.

     Мета ради - керівництво навчально-методичною роботою щодо реалізації основоположних ідей у навчально-виховному процесі, розвиток творчої особистості педагога та учня, підвищення їхнього інтелектуального потенціалу, впровадження в практику кращого досвіду, прогресивних технологій, інновацій, надбань психолого-педагогічної науки, реалізації концепцій національного виховання.

- вироблення оптимальної моделі навчально-виховного процесу та наукове обгрунтування основних напрямів удосконалення змісту навчання і виховання учнів,  їх професійної підготовки;

- створення системи пошуку, відбору організації навчанням післядипломної освіти педагогічних працівникі та координація співпраці;

- залучення педагогів до експериментально-дослідної роботи;

- аналіз науово-теоретичного, професійного рівня викладання навчальних дисциплін, виховної роботи, досвіду підготовки учнів до участі в конкурсах фахової майстерності та олімпіадах;

- впровадження  у навчально-виховний процес новітніх теоретичних розробок, кращого досвіду сучасних педагогічних технологій;

- координація діяльності з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, розвитку їхньої ініціативи й творчості, саморозвитку та самовдосконалення;

- відбір педагогічних концепцій, проєктів, планів, авторських програм, підручників, посібників, методичних рекомендацій та подання для затвердження в установленому порядщку;

- визначення чіткої структури, змісту, форм методичної роботи на діагностичній основі відповідно до нормативних документів.

Методична рада ліцею реалізує завдання методичної роботи, визначені на поточний рік, бере участь у плануванні методичної роботи, спрямовує роботу методичних комісій педагогів, розробляє проект рекомендацій, узагальнює та поширює передовий педагогічний досвід.

Методична робота проводиться відповідно до річного Єдиного плану методичної роботи, який затверджується директором ДПТНЗ "Красилівський професійний ліцей".

 План роботи методичної ради на 2020-2021 н.р.


Немає коментарів:

Дописати коментар