Організація роботи методичних комісій


Картинки по запросу засідання методичної комісії

    Діяльність методичних комісій безпосередньо впливає на підвищення якості навчання і виховання учнів, ефективність застосування сучасних форм і методів навчання, професійний ріст і методичну майстерність педагогічних працівників, впровадження досягнень педагогічної науки і перспективного досвіду в освтіній процес.

 Головним змістом в роботі методичних комісій є удосконалення змісту, організації і методики теоретичного і виробничого навчання з метою здійснення органічного зв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів ліцею.
   Особлива увага приділяється питанням підвищення якості навчально-виховного процесу, вивченню сучасних технологій навчання і виховання, організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів, розвитку навичок високого рівня, творчих здібностей.
   В рамках роботи методичних комісій розглядаються і схвалюються переліки пробних кваліфікаційних робіт, тематика дипломних робіт, детальні програми практики. Надається допомога в організації та проведенні відкритих уроків, виховних заходів, тижнів з професій, предметних тижнів, олімпіад, виставок, конкурсів. На засіданнях відбувається знайомство та вивчення законодавчих та нормативних документів, обмін досвідом роботи.
      Головами методичних комісій ведуться протоколи засідань та посеместрові звіти про освітню діяльність, в яких відображено методичну тему, над якою працювала методична комісія, шляхи її вирішення та результативність роботи:
  • хто і які впроваджує інноваційні технології;
  • чий досвід вивчався та впроваджувався;
  • ким і які розроблені методичні розробки, рекомендації,  посібники; 
  • участь у методичних заходах ліцею;
  • підвищення кваліфікації;
  • результати атестації;
  • рівень навчальних досягнень учнів з предметів, тощо.
  На основі таких звітів методичним кабінетом проводиться моніторинг діяльності членів методичних комісій за навчальний рік.

       


Методичні комісії

Нетрадиційні форми проведення засідання м/к. Методичний брейнстормінг.

Методичний семінар-практикум ( з використанням коучинг-технології) 

Немає коментарів:

Дописати коментар