Організація роботи методичних комісій


Картинки по запросу засідання методичної комісії

    Діяльність методичних комісій безпосередньо впливає на підвищення якості навчання і виховання учнів, ефективність застосування сучасних форм і методів навчання, професійний ріст і методичну майстерність педагогічних працівників, впровадження досягнень педагогічної науки і перспективного досвіду в освтіній процес.

 Головним змістом в роботі методичних комісій є удосконалення змісту, організації і методики теоретичного і виробничого навчання з метою здійснення органічного зв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів ліцею.
   Особлива увага приділяється питанням підвищення якості навчально-виховного процесу, вивченню сучасних технологій навчання і виховання, організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів, розвитку навичок високого рівня, творчих здібностей.
   В рамках роботи методичних комісій розглядаються і схвалюються переліки пробних кваліфікаційних робіт, тематика дипломних робіт, детальні програми практики. Надається допомога в організації та проведенні відкритих уроків, виховних заходів, тижнів з професій, предметних тижнів, олімпіад, виставок, конкурсів. На засіданнях відбувається знайомство та вивчення законодавчих та нормативних документів, обмін досвідом роботи.
      Головами методичних комісій ведуться протоколи засідань та посеместрові звіти про освітню діяльність, в яких відображено методичну тему, над якою працювала методична комісія, шляхи її вирішення та результативність роботи:
  • хто і які впроваджує інноваційні технології;
  • чий досвід вивчався та впроваджувався;
  • ким і які розроблені методичні розробки, рекомендації,  посібники; 
  • участь у методичних заходах ліцею;
  • підвищення кваліфікації;
  • результати атестації;
  • рівень навчальних досягнень учнів з предметів, тощо.
  На основі таких звітів методичним кабінетом проводиться моніторинг діяльності членів методичних комісій за навчальний рік.

      У ДПТНЗ "Красилівський професійний ліцей" працює 6 методичних комісій:
 

Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання громадського харчування та сфери обслуговування. Проблемна тема, над якою працює методична комісія: "Використання Інтернет ресурсів як засіб підвищення ефективності навчання під час проведення уроків виробничого навчання". 

Голова методичної комісії: Слободянюк Г.Б., майстер виробничого навчання, 14 т.р.

Члени комісії:1.    Маланчак Л.І.

                          2.    Кравчук Л.С.

          3.    Клімчук Г.В.

         4.    Долинна В.В.

         5.    Свята Г.Л.

         6.    Рижук Т.М.

         7.    Столярчук О.О.

План роботи МК викладачів та майстрів виробничого навчання громадського харчування та сфери обслуговування на 2021-2022 н.р.

Методична комісія викладачів та майстрів в/н професії «Штукатур; лицювальник-плиточник; маляр». Проблема тема, над якою працює методична комісія: "Стимулювання учнів до активної пізнавальної діяльності шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій під час вступного, поточного інструктажу на уроках виробничого навчання". 

Голова методичної комісії: Ткачик О.П., майстер виробничого навчання, 14 т.р., «майстер в/н І категорії»

Члени комісії: 1.Желіховська М.П.

                           2. Петровський С.С.

                           3. Вдовиченко В.С.

План роботи МК викладачів та майстрів виробничого навчання професії «Штукатур; лицювальник-плиточник; маляр» на 2021-2022 н.р.

Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання професії «Слюсар-ремонтник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів»Проблема тема, над якою працює методична комісія: " Удосконалення якості навчання на уроках професійно-практичної підготовки шляхом впровадження в навчальний процес інноваційних виробничих технологій та тенденцій регіонального компоненту". 
Голова методичної комісії - Паламар К.Г., викладач п/п, вища категорія
Члени комісії: 1. Пташка Ю.Л.
                           2. Ратушний С.Д.
                           3. Собчук Л.П.
                           4. Дубенюк Б.С.
                           5. Гоба В.П.
                           6. Рабцун О.Ю.
                          
План роботи МК викладачів та майстрів виробничого навчання професії «Слюсар-ремонтник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» на 2022-2023 н.р.
 
 
Методична комісія викладачів природничо-математичного циклу. Проблемна тема, над якою працює методична комісія: "Розвиток предметних та професійних компетенцій учнів шляхом використання ІКТ в навчальному процесі". 
Голова методичної комісіїСклонна О.Ф., викладач, вища категорія, «викладач-методист»
Члени комісії:
                          1. Коваленко Н.М.
                          2. Крехтяк С.В.
                          3.   Шаховал А.В.

План роботи МК викладачів природничо-математичного циклу на 2022-2023 н.р.

Методична комісія викладачів гуманітарного циклу. Проблемна тема, над якою працює методична комісія: "Впровадження засобів ІКТ для підвищення ефективності уроків суспільно-гуманітарної підготовки". 
Голова методичної комісіїГафінець НМ., викладач, вища категорія
Члени комісії:
                                 1. Михальчишин Р.І.
                                 2. Бровчук Л.І.
                                 3. Тробюк Н.С.
                                 4.    Прончук О.А.

План роботи МК викладачів гуманітарного циклу на 2022-2023 н.р.
 
Методична комісія  класних керівників та вихователя гуртожитку. Проблемна тема, над якою працює методична комісія: "Формування життєвих орієнтирів та розвиток соціальної активності учнів".  
Голова методичної комісії - Крехтяк С.В., викладач, вища категорія
Члени комісії:
                          1.Коваленко Н.М.
                          2.Вдовиченко В.С.
                          3. Гафінець Н.М.
                          4. Тробюк Н.С.
                          5. Михальчишин Р.І.
                          6. Паламар К.Г.
                          7. Склонна О.Ф.
                          8. Шаховал А.В.
                          9. Присяжнюк Р.О.

План роботи МК викладачів гуманітарного циклу на 2022-2023 н.р.

Нетрадиційні форми проведення засідання м/к. Методичний брейнстормінг.

Методичний семінар-практикум ( з використанням коучинг-технології) 

Немає коментарів:

Дописати коментар